Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

20187816_1260967007345824_259812248_n(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट
download_(1)(1).jpg
जालपादेवी
download.jpg
गोरु जुधाउने जात्रा
nuwakot_village2.jpg
नुवाकोट दरवार क्षेत्र
1393875_459406130835253_76546010_n(1)(2).jpg
नुवाकोट दरवार क्षेत्र