Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

पूर्व प्र.जि.अ. हरूको नामावली

क्र.सं.

नाम थर

बहाल रहेको मिति

देखि

सम्म

श्री बलराम शर्मा

२०२८

२०३१

श्री श्रीरंग पाठक

२०३१/०६/

२०३२/१२/११

श्री सत्यराम श्रेष्ठ

२०३२/१२/११

२०३३/०६/

श्री योगेन्द्र नाथ ओझा

२०३४/

२०३६/१२/२७

श्री जगन्नाथ भक्त श्रेष्ठ

२०३७

२०३७/०८/२७

श्री सुशिल कान्त झा

२०३७/०८/२७

२०३९/०९/१८

श्री दिव्यराम भण्डारी

२०३९/०९/१८

२०४०/११/०७

श्री धन वहादुर बस्नेत

२०४०/११/२२

२०४५/०१/२६

श्री भोजराज बराल

२०४५/०१/२६

२०४७/०५/०४

१०

श्री कृष्ण मुरारी शर्मा

२०४७/०५/१४

२०४८/०७/२८

११

श्री चिनीया नारायण श्रेष्ठ

२०४८/०८/

२०४९/०९/५

१२

श्री आत्माराम पाण्डे

२०४९/०९/१५

२०५१/०१/१५

१३

श्री श्याम प्रसाद मैनाली

२०५१/०१/१९

२०५१/११/०४

१४

श्री डिल्ली राज जोशी

२०५१/१२/०६

२०५२/०७/०९

१५

श्री लोक वहादुर खत्री

२०५२/

२०५२/०७/०९

१६

श्री हेमराज सापकोटा

२०५२/०७/१३

२०५३/०६/२८

१७

श्री श्याम सुन्दर शर्मा

२०५३/०७/०१

२०५३/१२/०७

१८

श्री बद्री प्रसाद फुयाँल

२०५३/१२/२९

२०५४/०५/२६

१९

श्री देवनारायण यादव

२०५४/०६/३०

२०५६/०८/१३

२०

श्री बुद्धि सागर त्रिपाठी

२०५६/०८/१६

२०५७/११/०८

२१

श्री मोदराज डोटेल

२०५७/११/१७

२०५८/१२/०७

२२

श्री माथवर कुमार अधिकारी

२०५८/१२/०७

२०५९/०९/०८

२३

श्री गणेश प्रसाद ढकाल

२०५९/०९/१९

२०६१/०२/२१

२४

श्री कमल कान्त रेग्मी

२०६१/०५/२८

२०६२/०६/१२

२५

श्री तेज प्रसाद पौडेल

२०६१/०५/२८

२०६२/०६/१२

२६

जनार्दन शर्मा 

२०६२।०६।१३

२०६२।०९।३

२७

श्री श्रीकृष्ण श्रेष्ठ

२०६२/०९/०४

२०६४/०३/१६

२८

श्री भानुभक्त पोखरेल

२०६४/०३/१७

२०६५/०८/१२

२९

श्री अब्दुल कलाम खाँ

२०६५/१०/१९

२०६६/०५/२९

३०

श्री गोविन्दमणि भूर्तेल

२०६६/०६/१८

२०६८/०३/०६

३१

श्री मधुसुदन बुर्लाकोटी

२०६८/०३/०७

२०६८/१०/२१

३२

श्री भरतमणी पाण्डे

२०६८/१०/२२

२०६९/०१/०८

३३

श्री जीवनप्रसाद वली

२०६९/०१/१२

२०६९/११/०२

३४

श्री डुल्लुराज बस्नेत

२०६९/११/२८

२०७१/०१/२३

३५

श्री कोशहरि निरौला

२०७१/०१/२९

२०७२/०२/३०

३६

श्री उमेश कुमार ढकाल

२०७२/०३/०२

२०७२/११/०९

३७

श्री विष्णु प्रसाद पोखरेल

२०७२/११/१२

२०७४।०२।२१

३८

जगदीशराज बराल

२०७४।०२।२२

२०७४।०८।५

३९

वीरेन्द्र कुमार यादव

२०७४।०८।६

२०७५।०१।१४

४०

उद्धब बहादुर थापा

२०७५।०१।१६

२०७६।०२।२६

४१ द्रोण पाेखरेल २०७६।०२।२९