Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

वि.सं. २०७७ सालको सार्वजनिक विदा, पर्व तथा कार्यालय समय

3 महिना अगाडी

2076-12-19


http://moha.gov.np/public/upload/e66443e81e8cc9c4fa5c099a1fb1bb87/files/२०७७_सालको_सार्वजनिक_बिदा.pdf

Attached Files