Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

स्वत: प्रकाशन (Proactive Disclosure) विवरण २०७७ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्मको

4 महिना अगाडी

2077-10-08


स्वत: प्रकाशन (Proactive Disclosure) विवरण २०७७ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्मको

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस