Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री द्रोण पोखरेल मिति आज मिति २०७६/०२/२९ गते देखि पदवहाली गर्नु भएको छ ।