Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

कोभिड अध्यादेश सम्बन्धि सूचना

21 दिन अगाडी

2078-02-13


कोभिड_अध्यादेश_सूचना_नुवाकोट.jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस