Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

हातहतियार खरखजाना बुझाउने सम्बन्धी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयकाे अत्यन्त जरूरी सूचना