Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

सिफारिस : विवरण दर्ता अपरेटर माग पद संख्या एक (१)

1 महिना अगाडी

2077-02-28


विवरण_दर्ता_अपरेटर.jpg तस्बिर :

आवेदन दिने अन्तिम मिति : २०७७ असार १ गते

सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता लिइएको मिति २०७७ असार २ गते

नतिजा प्रकाशन गरिएको मिति २०७७ असार २ गते साँझ ६:५०

 

 

Attached Files