Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति नुवाकोटको मिति २०७७/०२/२८ को वैठकका निर्णयहरु

1 महिना अगाडी

2077-02-28


0228_1.jpg तस्बिर :

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति नुवाकोटको मिति २०७७/०२/२८ को वैठकका निर्णयहरु

Attached Files