Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

२०७७ जेठ २१ गतेको COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जिल्लास्तरीय Crisis Management Center को बैठकको निर्णयहरू सम्बन्धित सबैमा जानकारी तथा कार्यार्थ