Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

आ.ब.२०७७/७८ पौष महिनामा सम्पादित कार्य प्रगति विवरण

5 महिना अगाडी

2077-10-06


आ.ब.२०७७/७८ पौष महिनामा सम्पादित कार्य प्रगति विवरण

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस