Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

2076/4/1 देखि 2076/4/15 गतेसम्म फारम बुझाउनु भएका हरूको राहदानी लिन आउनु हुन

10 महिना अगाडी

2076-05-01


A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K.jpg तस्बिर :

2076/4/1 देखि 2076/4/15 गतेसम्म फारम बुझाउनु भएका हरूको राहदानी १९८ प्राप्त भएको छ।

१२ प्रकृयामा रहेको र

२ फारम फिर्ता भएको छ।

प्रबाशित सूचीमा आफ्नो नाम थर हेरी सव अनुसार को कार्यालयकव दर्ता नं समेत राखी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, बैंक भौचर वा नगदी रसिद र आवश्यक अन्य प्रमाणसमेत राखी स्वयं उपस्थित भई शीघ्र राहदानी लिई जानुहुन अनुरोध छ।

थप जानकारीका लागि  कार्यालय समयमा कार्यालयको कोठा नं १०४ मा वा फोन मार्फत सम्पर्क गर्नुहोला।

Attached Files