Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur


मिति राहदानी सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-10-06 राहदानीहरु प्राप्त भई वितरण गर्न सुरु गरीएको
5 महिना अगाडी