Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकारले अधिग्रण गरी मुअब्जा दिएका र सट्टा भर्ना दिएका घरजग्गाको विवरण


मिति नेपाल सरकारले अधिग्रण गरी मुअब्जा दिएका र सट्टा भर्ना दिएका घरजग्गाको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-07-29 अधिग्रहण जग्गाहरु
8 महिना अगाडी

(5 more files)