Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

बद्रीनाथ गैह्रे

  • बद्रीनाथ गैह्रे

बद्रीनाथ गैह्रे


बद्रीनाथ गैह्रे
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल nuwakotcdo@gmail.com
सम्पर्क 9851248777
बहाल मिति २०७६ श्रावण २०