Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शिवपुरी गा.पा. मा एकिकृत घुम्ती शिविर स‌ंचालन गरीने