Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ककनी गाउँपालीकामा घुम्ती शिविर सम्पन्न