Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

किस्पाङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।०९।४ र ५ गते