Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हातहतियार खरखजाना बुझाउने सम्बन्धी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयकाे अत्यन्त जरूरी सूचना