Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

एकिकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न सम्बन्धमा