Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गोपाल कुमार अधिकारी

  • गोपाल कुमार अधिकारी

गोपाल कुमार अधिकारी


गोपाल कुमार अधिकारी
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851248777
बहाल मिति २०७५ भाद्र ५