Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

Bidur

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

धर्मराज भट्ट


धर्मराज भट्ट


धर्मराज भट्ट
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841586312
ठेगाना किस्पाङ 5, नुवाकोट
बहाल मिति २०७४ भाद्र ५