Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

ठेगाना : विदुर

फोन नं : 010-560033

फ्याक्स : 010-560333

इमेल :

मातहतका कार्यालयहरु